Digər xidmətlər

Torpaqların suvarılması və meliorasiyası:
· Torpaqların meliorasiyası və kənd təsərrüfatının su ilə təchizatı sahələrində layihə-tədqiqat işlərinin məlumat təminatı;
· Meliorativ və hidrotexniki obyektlərin vəziyyətinə nəzarət və monitorinqi.

Torpaq quruluşu işlərinin planlaşdırılması:
· plan-xəritəçəkmə işlərinin təməlinin hazırlanması zamanı torpaq quruluşunun layihələndirilməsinin informasiya təminatı.


Hüquqi məqamlar:
· nəzərə alınmamış əkin sahələrinin aşkar edilməsi və dəqiq koordinatların çıxarılması;
· aqrar sığorta məsələlərinin həlli üçün əkinin və torpaq sahələrinin vəziyyəti haqqında real məlumatın əldə edilməsi;
· torpaqdan istifadə ilə əlaqədar mübahisəli məsələlərin həll edilməsi;
· kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda icazəsiz tikinti işlərinin aparılması və zəbt olunmuş sahələrin ərazilərinin müəyyən edilməsi;

Müştərilərimiz